Planeta

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Planeta je těleso obíhající kolem Slunce (nebo jiné hvězdy) a svítící pouze odraženým světlem. V naší sluneční soustavě je devět planet a velké množství malých planet (planetek).

Obsah

Definice planety

Tuto klasickou definici bylo třeba v poslední době rozšířit, neboť byly objeveny mladé (žhavé) osamocené planety vyzařující infračervené záření. A se vší pravděpodobností jsou dosud neobjevené nezářící planety: staré (vychladlé) osamocené planety nebo planety kolem nesvítících vyhaslých hvězd. Planetou tedy dnes rozumíme těleso zhruba srovnatelné (co do hmotnosti) s planetami sluneční soustavy, tj. řádově v intervalu 10—2 MZ do 102 MZ, kde MZ je hmotnost Země. Není při tom důležité, zda jde o těleso samostatné nebo vázané gravitací ke hvězdě, nebo zda září vlastním zářením či svítí odraženým zářením své hvězdy nebo nezáří vůbec.

Jiné planety ve vesmíru

Mimosluneční planety u jiných hvězd zatím přímo nepozorujeme. Lze je však zjišťovat dvojím nepřímým způsobem:

Kolem mnoha mladých či rodících se hvězd obíhají protoplanetární disky, v nichž se tvoří planety. To ukazují četné snímky optických dalekohledů (např. Hubbleova dalekohledu nebo VLT). Ale také infračervená a rádiová pozorování dokazují, že planetární soustavy kolem hvězd vznikají ve vesmíru na mnoha místech. Na přítomnost planetárních soustav lze dále usuzovat z pomalé rotace hvězd podobných Slunci. U takových hvězd totiž převážná část momentu hybnosti přešla z mateřské mlhoviny do pohybu planet a menší do rotace hvězdy samotné.

Tabulky

Vlastnosti planet

Planeta Poloměr Hmotnost Hustota Úniková rychlost Albedo max.
(km) (kg) Země = 1 g cm–3 km s–1 magnituda
Merkur 2439,7 3,30 × 1023 0,06 5,42 4,2507 0,10 –1,9
Venuše 6051,8 4,87 × 1024 0,82 5,25 10,362 0,65 –4,4
Země 6378,14 5,98 × 1024 1,00 5,515 11,182 0,37
Mars 3397,2 6,42 × 1023 0,11 3,94 5,0225 0,15 –2,8
Jupiter 71492 1,9 × 1027 317,83 1,33 59,556 0,52 –2,6
Saturn 60268 5,69 × 1026 95,17 0,69 35,490 0,47 –0,3
Uran 25559 8,69 × 1025 14,50 1,29 21,297 0,51 +5,6
Neptun 24766 1,02 × 1026 17,2 1,64 23,500 0,41 +7,7
Pluto 1195 1,29 × 1022 0,002 2,05 1,2183 0,3 +14

Pohyb planet kolem Slunce

Planeta prům. vzdálenost od Slunce oběžná doba prům. oběžná výstřednost sklon dráhy
AU světlo sonda* roky (dny) rychlost (km s–1) dráhy (°)
Merkur 0,39 3,2 sv. min 5 měs. 0,24   (87,97) 47,89 0,21 7,00
Venuše 0,72 6 3 0,62   (224,70) 35,03 0,01 3,39
Země 1 8,3 1     (365,26) 29,79 0,02
Mars 1,52 12,7 8 1,88   (686,98) 24,13 0,09 1,85
Jupiter 5,20 43 1,5 r. 11,96   (4 332,71) 13,06 0,05 1,31
Saturn 9,54 1,3 sv. h 3,2 29,46   (10 759,50) 9,64 0,06 2,49
Uran 19,18 2,7 8,5 84,01   (30 685,00) 6,81 0,05 0,77
Neptun 30,06 4,2 12 164,79   (60 190,00) 5,43 0,01 1,77
Pluto 39,44 5,5 247,7   (90 800) 4,74 0,25 17,15

Poznámka:  Doba, po kterou letí sonda ze Země k planetě.

Symboly planet

Tabulka je doplněna také HTML entitami – kódem, kterým lze tyto symboly psát v jazyku HTML. Symboly tedy nejsou malé obrázky (jak by se mohlo zdát), ale speciální znaky, které jsou zahrnuty ve fontech (zde ve fontu Times). Bohužel, v každém internetovém prohlížeči vypadají mírně jinak.

Název Symbol HTML entita
Merkur ☿
Venuše ♀
Země ♁
Mars ♂
Jupiter ♃
Saturn ♄
Uran ♅
Neptun ♆
Pluto ♇

Poznámka:  Znak pro Uran zobrazený HTML entitou neodpovídá přesně astronomickému symbolu Uranu.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Planeta a Planetární

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje