Hustota

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Hustota, dříve nazývaná jako měrná hmotnost, zřídka také označovaná jako objemová hustota nebo objemová hmotnost, je základním popisem materiálu.

Obsah

Co je hustota

Hustota je fyzikální veličina, která vyjadřuje jakou hmotnost má jednotkový objem látky. Například jakou hmotnost má (kolik váží) jeden metr krychlový [m3] materiálu (látky). Kromě jednotky metru krychlového, se můžete v praxi setkat také s hustotou uváděnou v gramech na centimetr krychlový [g/cm3], popř. v kilogramech na decimetr krychlový [kg/dm3].

Značka hustoty

Hustota se značí řeckým písmenem ρ (čti: ).

Převody jednotek

1000 kg/m3 = 1 kg/dm3 = 1 g/cm3

Pro tekutiny může být názornější objemová jednotka litr:

1 kg/dm3 = 1 kg/litr = 1 g/ml (mililitr)

Vzorce pro výpočet

Hustota

Základní vzorec hustoty:

ρ = m / V

kde

ρ .. hustota v [kg/m3]
m .. hmotnost v kilogramech [kg]
V .. objem v metrech krychlových [m3]

Odvozené vzorce:

Hmotnost

Objem

Hustota materiálů a látek

Obvykle hustotu najdete v jakýchkoli matematicko-fyzikálních tabulkách nebo ve Wikipedii na stránce [1].

Tuhé látky

Kovy a slitiny

Ostatní pevné látky

Kapaliny

Plyny

U plynů nelze brát hodnoty exaktně, neboť nejvíce záleží na jejich stlačení (na tlaku). Více na odkazu níže.

Člověk

Údaje poskytují vysvětlení, proč se člověk udrží nad vodou, a zejména otylí lidé.

Hodnoty berte spíše jako orientační, protože záleží na fyzické konstalaci každého jednotlivého člověka. [2]

Odkazy

Reference

  1. http://www.strojnicke-tabulky.cz/
  2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustoty_látek

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje