Nadmořská výška

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Článek obecně popisuje závislost různých veličin na změně nadmořské výšky až do 10 km - tlak, teplotu a vlhkost vzduchu, intenzitu UV záření, bod varu body, hustotu atmosféry, rychlost šíření zvuku, viskozitu vzduchu, tíhové zrychlení a také třeba zpoždění rozkvětu stromů.

Článek postupně rozšiřujeme o nové poznatky.

Obsah

Definice

Nadmořská výška je svislá vzdálenost místa na zemi k hladině moře. Přesněji: nadmořská výška je lineární vzdálenost ve směru tížnice nebo kolmice na zemský elipsoid.

Nadmořská výška se udává se v metrech nad mořem (m n. m.).

Změna nadmořské výšky

Změna různých veličin není lineární. Následující závislosti jsou zjednodušeny pro účely rychlého výpočtu. Přesné údaje najdete v tabulkách nebo v doprovodných odkazech.

Tlak vzduchu

Na zvýšení o 1 m nadmořské výšky připadá pokles tlaku vzduchu necelých 0,1 hPa, což je v převodu přibližně 100 hPa na 1 km výšky.

Normální atmosférický tlak u hladiny moře je 1013 hPa. Ve výšce 10 km je tlak 264 hPa.

Teplota

Teplota vzduchu klesá o 1 °C na každých 150 m výšky neboli o 6,5 °C na každý 1 km výšky nezávisle na zeměpisné šířce. Ta však významně ovlivňuje sezónní a denní kolísání teploty (rozdíl na slunci a ve stínu, vítr). [1][2]

UV záření

Intenzita UV záření se zvyšuje asi o 20–30 % na 1000 metrů. Tyto účinky jsou ve vyšších výškách značně zvýšeny odrazem od sněhu. [3]

Bod varu vody

Přibližně každých 1000 výškových metrů klesne bod varu vody o 3 °C. [4]

U hladiny moře je bod varu vody 100 °C.

Hustota atmosféry

Přibližně každých 1000 výškových metrů klesne hustota vzduchu o necelou 0,1 kg/m3. [5]

V nadmořské výšce 0 m (hladina moře) je průměrná hustota vzduchu 1,225 kg/m3. Ve výšce 10 km je asi 0,413 kg/m3. [6]

Vlhkost vzduchu

Se stoupající nadmořskou výškou klesá teplota. S klesající teplotou se nelineárně snižuje absolutní vlhkost vzduchu, která udává hmotnost vodních par v definovaném objemu vzduchu (zpravidla v m3).

Rychlost šíření zvuku

Ve větší nadmořské výšce je nižší tlak a tedy nižší hustota vzduchu, proto se zvuk šíří pomaleji. Za standardních podmínek je u hladiny moře rychlost šíření zvuku přibližně 340 m/s. Ve výšce 10 km je asi 300 m/s. Tomu odpovídá pokles rychlosti asi 4 m/s na každý 1 km výšky. [7]

Dynamická viskozita vzduchu

Se stoupající nadmořskou výškou klesá viskozita. Jednotkou je Pascal sekunda. Za standardních podmínek je u hladiny moře viskozita přibližně 0,0000180 Ps. Ve výšce 10 km je asi 0.0000147 Ps. Tomu odpovídá pokles viskozity kolem 0,00000033 Ps na každý 1 km výšky. [8]

Tíhové zrychlení

Pro geografickou oblast České republiky se uvažuje (běžné školní výpočty) tíhové zrychlení g = 9,81 m/s2. S roustoucí nadmořskou výškou se tíhové zrychlení snižuje přibližně o 3×10−6 m/s2 na 1 metr výšky. [9]

Hodnota tíhového zrychlení se časem mírně mění.

Rozkvět stromů

Na jaře rozkvétají stromy na horách se zpožděním. Jedná se přibližně o tři dny na každých 100 výškových metrů. [10]

Česká republika

Střední nadmořská výška

Nejnižší bod

Nejvyšší bod

Evropa

Odkazy

Reference

  1. http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/fyziologie/fyziologie-a-patofyziologie
  2. https://www.digitaldutch.com/atmoscalc/graphs.htm
  3. http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/fyziologie/fyziologie-a-patofyziologie
  4. http://kabinet.fyzika.net/studium/tabulky/teplota-varu.php
  5. http://www.treking.cz/pocasi/atmosfericky-tlak.htm
  6. https://www.digitaldutch.com/atmoscalc/graphs.htm
  7. https://www.digitaldutch.com/atmoscalc/graphs.htm
  8. https://www.digitaldutch.com/atmoscalc/graphs.htm
  9. https://cs.wikipedia.org/wiki/Tíhové_zrychlení
  10. Události - hlavní zpravodajská relace ČT (Alena Zárybnická, 29.4.2021)

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

české

anglické

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje