Atmosférický tlak

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Atmosférický tlak (vzduchu) je síla vyvolaná tíhou svislého sloupce atmosféry. Jako základ pro porovnávání se bere průměrný tlak vzduchu u hladiny moře, který je 1013 hPa.

Obsah

Pokles tlaku s výškou

S nadmořskou výškou tlak rychle klesá. Pro rychlý výpočet postačí postačí pomůcka, která se dobře pamatuje:

Člověka vystaveného prudkému poklesu tlaku obvykle bolí hlava. Silnějším projevem je výšková nemoc.

Definice a jednotky

Atmosférický tlak (vzduchu) je síla vyvolaná tíhou svislého sloupce atmosféry působící na jednotkovou plochu. Dnes je obvykle vyjadřován v pascalech, resp. v hPa (hektopascalech), dříve též v milibarech [mb], torrech nebo atmosférách.

Normální atmosférický tlak

Normální atmosférický tlak u hladiny moře je dán mezinárodní dohodou. Tomu odpovídala 1 atm (atmosféra). Proto tento tlak v převodu do jednotek SI přesně činí:

pn = 101 325 Pa

Pro běžné výpočty se používá zaokrouhlená hodnota 1010 hPa nebo 1013 hPa.

Tlak 1000 hPa si můžete představit jako působení tíhy 1 kilogramu na plochu 1 cm2.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje