Zemská atmosféra

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Zemská atmosféra (ovzduší) je plynný obal, který si Země drží svou gravitací.

Obsah

Hmotnost a složení

Celková hmotnost zemské atmosféry je 5 × 1018 kg, což je přibližně miliontina hmotnosti Země. Přibližně čtyři pětiny atmosféry tvoří dusík, jednu pětinu kyslík. Vzácné plyny, oxid uhličitý, vodní pára a jiné plyny jsou jen ve zlomcích procenta, navíc obsahuje také pevné a kapalné částice. Většina atmosférických plynů je při povrchu Země (1019 molekul v 1 cm3) a hustota rychle ubývá s výškou. Horní hranice je značně neurčitá; vrcholy polárních září byly pozorovány ve výšce přes tisíc km. Počítáme-li do atmosféry i geokorónu, pak její výška dosahuje 10–15 RZ.

Rozdělení

Atmosféra je součástí složitého systému Země. Probíhají v ní procesy zářivé, chemické, elektrické, meteorologické, biologické, geologické. Její vlastnosti se mění s výškou a lze ji rozdělit na vrstvy podle různých hledisek:

Ochranná funkce

Zemská atmosféra je naprosto nepostradatelná pro život. Chrání biosféru před mrazivým kosmickým okolím, kyslík v ní obsažený umožňuje dýchání. Pohlcuje škodlivé elektromagnetické záření rentgenové, gama a ultrafialové. Zachytává korpuskulární záření, pokud proniklo magnetosférou. Meteoroidy zachycuje atmosféra ve výškách kolem 100 km, kde se vypaří a září jako meteory.

Astronomie

Zemská atmosféra negativně ovlivňuje astronomická pozorování, neboť světlo přicházející z vesmíru je pozměňováno jak co do směru (astronomická refrakce, scintilace), tak co do intenzity (atmosférická extinkce) a spektrálního složení (selektivní absorpce, telurické čáry); pro záření gama- až ultrafialové a delší vlny rádiové je zemská atmosféra nepropustná.

Vývoj

Zemská atmosféra se vyvíjí. Po 4 mld. let od jejího vzniku ubývalo oxidu uhličitého a přibývalo kyslíku a ozonu. Díky ochranné ozonové vrstvě se mohl před 500 mil. lety dostat život z moří na pevninu. V posledních desetiletích však přibývá oxidu uhličitého a ubývá ozonu ve stratosféře.


Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje