Scintilace

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(mihotání, blikání, třpyt hvězd)

Rychlé nepravidelné kolísání jasnosti hvězd. Projevuje se někdy i ve změně barvy, zejména při obzoru. Vzniká při průchodu světla atmosférou a je způsobena jejím neklidem a nestejnou hustotou. Stejný jev můžeme pozorovat při pohledu na vzdálené město v noci. Různě husté oblasti mají různý index lomu a odchylují paprsky od původního směru. V dalekohledu se scintilace projevuje tak, že se obraz hvězdy pohybuje rychle a nepravidelně kolem střední polohy, takže výsledný obraz je rozmazaný a zvětšený. Proto je scintilace značnou překážkou při pozorování, neboť snižuje rozlišovací schopnost. Observatoře se proto budují na vysokých horách, kde je scintilace menší. Pozorování z družic nejsou zatížena scintilací vůbec a jejich rozlišovací schopnost je až stokrát lepší. Využití velkých dalekohledů na povrchu Země umožňuje adaptivní optika, která do značné míry scintilaci odstraňuje.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje