Index lomu

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Index lomu je poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v daném prostředí. To je absolutní index lomu.

Obsah

Absolutní index lomu

Absolutní index lomu je vždy větší než jedna, neboť rychlost světla ve vakuu je největší možná rychlost. Index lomu závisí na vlnové délce záření. Čím je vlnová délka menší, tím je rychlost v optickém prostředí menší a index lomu větší. Modré světlo se proto láme více než červené. Tato závislost indexu lomu na vlnové délce se nazývá disperze.

Vzorec

Pro rychlost šíření světla v průhledném prostředí platí

n = c/v

kde
n .. index lomu
c .. rychlost světla ve vakuu
v .. rychlost světla v daném prostředí

Tabulky

Index lomu různých materiálů připravujeme.

Plyny

Kapaliny

Pevné látky

Relativní index lomu

Relativní index lomu je podíl dvou absolutních indexů: daného prostředí a určitého vztažného prostředí. Praktický význam má relativní index lomu optických materiálů vzhledem ke vzduchu.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje