Vlnová délka

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Vlnová délka je vzdálenost, kterou urazí vlna za dobu jednoho kmitu (jedné periody). Je to vzdálenost dvou sousedních bodů, které kmitají ve stejné fázi.

Vlnová délka vynásobená kmitočtem dává rychlost vlnění.

Obsah

Značení a jednotky

Vlnová délka se značí řeckým písmenem λ (lambda). Uvádí se v metrech (nanometrech, milimetrech apod.).

Výpočet vlnové délky (vzorec)

Pro elektromagnetické vlnění se délka vlny jednoduše spočítá vzorcem:

λ = c / f

kde:

λ ... vlnová délka
c ... rychlost světla (300 000 km/s)
f ... frekvence

Praktický výpočet

V praxi se počítá vlnová délka nejčastěji v radiotechnice. Nejvíce v pásmu od krátkých vln (KV), přes televizní kanály (UHF) až po WiFi (2,4 GHz). Proto se používá zjednodušený vzorec:

λ = 300 / f

kde se dosazuje:
frekvence v [MHz] a vlnová délka vychází v metrech [m]
nebo
frekvence v [GHz] a vlnová délka vychází v milimetrech [mm].

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje