Frekvence

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Frekvence představuje počet kmitů za sekundu. Součin frekvencí elektromagnetického záření a vlnové délky je roven rychlosti šíření kmitů, což je u elektromagnetického záření rychlost světla (c).

Foton je kvantum elektromagnetického záření, v němž kmitá síla elektrická a kolmo na ni síla magnetická. Frekvence kmitů v udává energii E obsaženou ve fotonu: E = hv, kde h je Planckova konstanta. Ve spektroskopii gama-zdrojů a rentgenových zdrojů je zvykem užívat energii fotonů místo jejich frekvence. Je praktičtější hovořit např. o rentgenovém záření 10 keV než o záření s frekvencí 2,418 × 1018 kmitů za sekundu. Frekvence se užívá u rádiových vln (např. u vysílačů). Jednotkou frekvence je hertz (Hz) - 1 kmit za sekundu. Elektromagnetické záření o frekvencích vyšších než GHz je charakterizováno vlnovou délkou λ. Hovoří se o decimetrových a centimetrových vlnách a o submilimetrovém záření, EUV-záření, ultrafialovém záření, světle a infračerveném záření Mezi frekvencí v, vlnovou délkou λ a rychlostí světla c platí jednoduchý vztah: vλ = c.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje