Foton

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Foton (kvantum elektromagnetického záření γ) je elementární částice (boson) s nulovou klidovou hmotností, bez náboje a se spinem rovným 1.

Třebaže nemá klidovou hmotnost, má hybnost a při dopadu působí tlakem (tzv. tlak záření). Chová se jako vlnění a je charakterizován vlnovou délkou (kmitočtem).

Obsah

Chování fotonu

Z vesmíru přichází elektromagnetické záření nejrůznějších vlnových délek. Někdy se foton chová jako částice, např. při Comptonově jevu, při dopadu na povrch kovu (fotoelektrický jev), při záření černého tělesa.

Energie fotonu

Poté, co je vyzářen, pohybuje se foton nejvyšší možnou rychlostí. Nese kvantum energie úměrné kmitočtu v (h v, kde h je Planckova konstanta). Energie fotonu nezáleží na jeho rychlosti, jak je tomu u energie hmotných částic, neboť rychlost všech fotonů ve vakuu je stejná a rovná se rychlosti světla. Svazek světla nebo jiného elektromagnetického záření je svazek fotonů, jehož intenzita je úměrná jejich počtu. Elektromagnetické záření má „zrnitou“ strukturu.

Vesmír

Foton je základním nositelem informací o vesmíru. Nejstarší a nejpočetnější foton ve vesmíru tvoří reliktní záření. Reliktních fotonů je ve vesmíru dvoumiliardkrát více než nukleonů. V počátečním období vesmíru (v tzv. zářivém období) vesmíru byla hustota záření větší než hustota látky.

Co dokáže foton

Foton s dostatečně velkou energií může excitovat a ionizovat atom, disociovat molekuly a rozbít atomové jádro. Reliktní foton při srážce s relativistickým elektronem získají energii a změní se v gama-foton (tzv. obrácený Comptonův jev).

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/Foton
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]