Klidová hmotnost

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Klidová hmotnost m0 je hmotnost elementární částice, která je v klidu. Podle speciální teorie relativity hmotnost částice roste s rychlostí podle vztahu:

m = m0 / √(1 – (v/c)2)

kde

m ... hmotnost částice
v ... rychlost částice
c ... rychlost světla

Vzrůst hmotnosti se uplatňuje při vysokých rychlostech (viz relativistické elektrony). Energie, kterou má částice v klidu, se nazývá klidová energie.

Věci a látky jsou systémy elementárních částic. Jejich klidová energie (a tedy i klidová hmotnost) však není rovna pouze součtu klidových energií (klidových hmotností) elementárních částic, z nichž jsou složeny. Je totiž zmenšena o vazebnou energii (jader, atomů, molekul, popř. i gravitační u objektů v kosmickém měřítku, např. hvězdokup a galaxií). Naopak vnitřní pohyby v systému jeho klidovou energii (a hmotnost) zvyšují.

Šálek horkého čaje je nepatrně těží než týž čaj po vychladnutí, u černého tělesa o vysoké teplotě se na jeho hmotnosti podílí i energie záření v dutině, podobně se na hmotnosti nádoby s horkým plynem podílí i kinetická energie pohybu molekul.

Také průměrná hustota vesmíru vystupující v kosmologických vztazích zahrnuje i příspěvek záření a pohybů.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje