Průměrná hustota vesmíru

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Kdybychom vzali rozsáhlé okolí vesmíru (např. do vzdálenosti 100 mil. ly) a rozcupovali všechny zářící i nezářící objekty na rovnoměrně rozloženou látku, potom její hustotu nazveme průměrnou hustotou vesmíru a označíme symbolem r0. Taková hustota je dnes (podle kosmologického principu) všude ve vesmíru stejná (odhlédneme-li od místních nepravidelností) a rozhodne o jeho budoucnosti. Jinými slovy, průměrná hustota rozhoduje o tom, zda je náš vesmír uzavřený nebo otevřený.

Vesmír se rozpíná a rychlost jeho rozpínání udává Hubbleova konstanta. Vlastní přitažlivost hmoty však zpomaluje rozpínání. Zpomalení závisí na průměrné hustotě a na Hubbleově konstantě (viz decelerační parametr). Zatím pozorování jednoznačně nerozhodla o tom, zda průměrná hustota vesmíru (která se ještě hledá) je větší či menší nez jeho kritická hustota. Nejistota je v odhadu nezářivé hmoty (kterou přímo nelze pozorovat, ale která je vybavena gravitační silou). Další rozhodující neznámou je klidová hmotnost neutrin a existence neutrinového moře.

Určení průměrné hustoty vesmíru je základní úlohou dnešní astronomie a fyziky. Jeden ze způsobů je určit pomocí pozorování decelerační parametr, to jest jak rychle se rozpínání vesmíru zpomalovalo. Vzdálenost zdrojů se stejnou zářivosti (např supernov typu I) lze určit pomocí jejich hvězdné velikosti i ve velmi vzdálených galaxiích. Rychlost vzdalování udává rudý posuv čar v jejich spektru (čili z-parametr). Vztah mezi hvězdnou velikostí supernov a jejich z-parametrem závisí na deceleračním parametru, tedy na průměrné hustotě vesmíru. Praktická měření hvězdných velikostí a z-parametrů pro mnoho vzdálených galaxií jsou značně obtížná. Poslední pozorování nasvědčují tomu, že hodnoty qo jsou poněkud menší než 1/2; jinak řečeno, průměrná hustota vesmíru by měla být poněkud menší než kritická hustota a vesmír by měl tedy být otevřený, značně blízký Euklidovu vesmíru. Svědčí pro to i reliktové záření pozorované z Boomerangu.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]