Neutrino

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Stabilní elementární částice bez elektrického náboje a s nulovou nebo téměř nulovou hmotností. Je bez elektrického náboje a podléhá jen slabé interakci a gravitaci. Vzniká při beta-rozpadu. Bylo předpovězeno v r. 1931, aby bylo možno vysvětlit chybějící energii a hybnost při beta-rozpadu. Neutrina mají poloviční spin a patří tedy do skupiny fermionů. Jsou to „lehké částice“, které s elektrony, miony a tauony tvoří skupinu leptonů. Mají leptonové číslo +1. Jejich antičástice (tj. antileptony) mají leptonové číslo –1.

Neutrina jsou „velmi plaché“ částice, které interagují s ostatními částicemi jen velice málo. Proto se je podařilo experimentálně dokázat až v r. 1956. Jen jedno neutrin ze 100 mld. uvolněných v nitru Slunce je zachyceno, ostatní proniknou přímo do kosmického prostoru. Z 1024 slunečních neutrin, která projdou naším organismem, se zachytí pouze jedno nebo dvě. Země je pro neutrina průzračná, takže neutrinové detektory mohou být umístěny v hlubokých dolech, kde jsou činné nepřetržitě ve dne v noci.

Existují tři druhy neutrin: elektronové neutrino (ve), které se vyskytuje v reakcích s elektrony, mionové neutrino (nm), spojené s miony, a tauonové neutrino (nt), které provází vznik či zánik tauonů. Všechny tři druhy neutrin se podařilo dokázat v laboratořích. Tauonové neutrino pozorovali v r. 2000 ve Fermiho laboratoři (v Batavii u Chicaga).

Elektronová neutrina (ve) se uvolňují v obrovském množství uvnitř hvězd, kde probíhají termonukleární reakce. Při nich se ve vznikajícím atomovém jádru mění protony (p) v neutrony (n) a vznikají neutrina: p → n + e+ + ne. Tento rozpad je základním krokem nukleogeneze – vzniku jader těžších prvků z vodíku. Z hvězdy, jako je Slunce, uniká každou sekundu 1038 elektronových neutrin, neboť tolik protonů se přemění v neutrony.

Nesmírný tok neutrin je uvolňován z nitra kolabující supernovy. Detektor Kamiokande zachytil neutrina ze supernovy z února r. 1987 (SN 1987A). Vyzářená neutrina vynášejí z hroutícího se nitra zanikající hvězdy teplo, takže hvězda se zhroutí pod vlastní tíhou v krátkém okamžiku. Bez neutrin by gravitační kolaps nebyl možný.

Druhy, vztahy a vlastnosti neutrin
částice symbol klidová energie (?) elektrický náboj leptonové číslo
elektron e 0,511 MeV –1 +1
elektronové neutrino ne < 8 eV 0 +1
pozitron e+ 0,511 +1 –1
elektronové antineutrino ne < 8 eV 0 –1
mion m 106 MeV –1 +1
mionové neutrino nm < 35 MeV 0 +1
kladný mion m+ 106 MeV +1 –1
mionové antineutrino ~nm < 35 MeV 0 –1
tauon t 1777 MeV –1 +1
kladný tauon t+ 1777 MeV +1 –1
tauonové neutrino nt <0,25 MeV 0 +1
tauonové antineutrino ~nt <0,25 MeV 0 –1


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata


Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]