Neutrinová zářivost

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Energie ve formě neutrin vyslaná (hvězdou, supernovou, galaxií) do okolního kosmického prostoru za jednu sekundu (viz zářivost). Zdrojem jsou termonukleární reakce probíhající v jádru hvězdy. V reakcích se protony mění v neutrony těžších atomových jader, přičemž se uvolní pozitrony e+ a neutrina (přesněji řečeno elektronová neutrina) ne: p → n + e+ + ne.

Slunce a hvězdy jemu podobné přeměňují při hoření vodíku kolem 0,5 mld. t protonů v neutrony alfa-částic. Početně to znamená 1038 protonů za sekundu. Takže neutrinová zářivost Slunce a jemu podobných hvězd je 1038 ne s–1. Čím více hvězda vyzařuje světla, tím větší je její neutrinová zářivost. Zdaleka největší neutrinovou zářivost mají po krátkou dobu zhroucení supernovy. Neutrina z jádra supernov jsou však vyzařována jiným způsobem než ve hvězdách za normálního života (viz neutrinové zdroje).

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]