Termonukleární reakce

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Jaderné reakce probíhající za vysokých teplot. Ve středových oblastech hvězd a ve fúzních reaktorech na Zemi se atomová jádra pohybují velmi rychle. Při vzájemných srážkách jádra na sebe působí odpudivou elektrickou silou, neboť mají stejný náboj. Některé srážky jsou však tak prudké, že překonají potenciálový val a jádra splynou (tzv. fúze). Jádra mohou splynout i při nižších energiích, a to tzv. tunelovým jevem. Tím se značně zvyšuje pravděpodobnost, že srážka skončí fúzí.

Termonukleární reakce probíhají ve středových oblastech hvězd, kde je teplota nejvyšší. Jsou zdrojem záření hvězd a syntetizují z vodíku všechny těžší prvky (tzv. nukleogeneze). V prahvězdě při stoupající teplotě se postupně spalují deuterium (D), lithium (Li), berylium (Be) a bor (B):

2D + 1H → 3He (při teplotě 0,54 × 106 K),
6Li + 1H → 3He + 4He (2 × 106 K),
7Li + 1H → 2 4He (2,4 × 106 K),
9Be + 2 1H → 3He + 2 4He (3,2 × 106 K),
10B + 2 1H → 3 4He (4,9 × 106 K),
11B + 1H → 3 4He (4,7 × 106 K).

„Popelem“ hoření deuteria, lithia a boru jsou izotopy helia se třemi nukleony 3He a se čtyřmi nukleony 4He. Tyto počáteční termonukleární reakce v prahvězdách odčerpávají z vesmíru zmíněné čtyři prvky, které jsou proto poměrně velmi vzácné (viz chemické složení vesmíru).

Obsah

Vodík

Vodík – nejhojnější prvek ve vesmíru – se spaluje na helium při teplotách vyšších než 7 × 106 K. Zdrojem záření všech hvězd na hlavní posloupností je hoření vodíku. Když se v jádru hvězdy vodík vyčerpá, hvězda opouští hlavní posloupnost a stává se obrem. V jádru pak dochází k hoření helia. Hoření vodíku se přemístilo do vyšší slupky obklopující heliové jádro hvězdy. U hvězd podobných Slunci pokračují t. j. až k syntéze hořčíku a hvězdy končí v asymptotické větvi obrů. U masivních hvězd pokračuje posloupnost termonukleární reakce až po železo. Potom, v supernově, za teplot kolem 200 mld. K, dochází k nejrůznějším termonukleárním reakcím – jednak ke štěpení jader dříve vzniklých a k syntéze mnoha těžkých prvků, které jsou v periodické soustavě za železem.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]