Hoření helia

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(Salpeterova reakce, 3 α-reakce). Termonukleární reakce, při níž se helium přeměňuje v uhlík: 3 4He → 12C + gama-foton. Probíhá za teplot 100 mil. K a při hustotách tisíců g cm–3 ve středové oblasti červených obrů. Za vyšší teploty je jádro helia zachyceno uhlíkem: 4He + 12C →16O + gama-foton. Při dalším zachycení 4He vzniká z kyslíku neon: 4He + 16O → 20Ne + gama-foton.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje