Hlavní posloupnost

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Základní posloupnost hvězd v HR-diagramu. Je v ní asi 90 % všech hvězd.

Každá hvězda, v jejímž jádře probíhá přeměna vodíku v helium, je zobrazena bodem na hlavní posloupnosti. Její reprezentativní bod odpovídá povrchové teplotě hvězdy (na vodorovné ose) a zářivosti na ose svislé.

Na hlavní posloupnosti stráví hvězda většinu svého života. Jednak proto, že hvězda je vybudována především z vodíku – tedy z paliva, a také proto, že přeměna vodíku v helium je ze všech termonukleárních reakcí nejefektivnější. Přemění 0,006 klidové hmotnosti vodíku v energii. V nižší části hlavní posloupnosti (pro hvězdy o hmotnosti M* < 1,7 Mʘ) se vodík spaluje proton–protonovým řetězcem. Ve hvězdách hmotnějších (v horní části větvě) probíhá uhlíkový cyklus.


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje