Proton–protonový řetězec

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Hoření vodíku v jádru hvězd s menší hmotností než 1,7 Mo. Začíná proton-protonovou reakcí. Z převážné části probíhá v těchto krocích:

1. 1H + 1H → 2D + e+ + ne (1,44 MeV)

2. 2D + 1H → 3He + hn (5,49 MeV)

3. 3He + 3He → 4He + 2 p (12,85 MeV)

V prvé reakci srážka dvou protonů 1H skončí vznikem deuteronu 2D, pozitronu e+ a elektronového neutrina ne. Pozitron okamžitě anihiluje s elektronem a dá vznik dvěma gama-fotonům. Neutrino nereaguje s hmotou a proběhne bez překážky z jádra hvězdy do kosmického prostoru. Reakce (1) je velmi pomalá, neboť má velmi malou pravděpodobnost. Poločas je kolem 10 mld.let. Naopak druhá reakce, fúze deuteria s protonem, proběhne během několika sekund. Vznikne izotop helia a uvolní se gama-foton. Dále je několik možností, jak vznikne obyčejné helium (4He). Nejpravděpodobnější z nich je reakce (3). Protože je to srážka dvou lehčích izotopů helia (3He), výstavba jednoho 4He vyžaduje, aby reakce (1) a (2) proběhly dvakrát.

Energie e uvolňovaná proton—protonový řetězec v 1 cm3 ve středové oblasti je závislá na hustotě r a teplotě T: e ~ rT4 .

Exponent 4 je jen přibližná hodnota. Jeho skutečná hodnota závisí na teplotě. Uhlíkový cyklus uvolňování energie hořením vodíku je mnohem citlivější na teplotu.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje