Chemické složení vesmíru

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Chemické složení vesmíru je průměrné složení látky ve známém vesmíru. Vyjadřuje se relativním zastoupením jednotlivých prvků.

Obsah

Slunce jako vzor

Chemické složení Slunce odpovídá přibližně chemickému složení ostatního vesmíru. Nejhojnějším prvkem je vodík (téměř 80 % všech atomů), následuje helium (téměř 20 %). Všechny ostatní prvky dohromady představují jen asi 2 % počtu atomů ve vesmíru („kosmická špína“) Obecně lze říci, že prvek se vyskytuje tím častěji, čím menší je jeho protonové číslo. Výjimku z této obecné tendence tvoří jednak lithium, berylium a bor (Li, Be a B), jednak skupina velmi stálých prvků, které jsou v periodické soustavě prvků u železa (železo, nikl, kobalt aj.). Prvky se sudým protonovým číslem se vyskytují častěji než prvky s protonovým číslem lichým (tzv. Harkinsovo pravidlo).

Změna složení s časem

Chemické složení vesmíru není konstantní, ale s časem se mění. Jednak dochází v nitru hvězd k nukleosyntéze (tj. k výstavbě složitějších prvků z vodíku), jednak probíhají procesy opačné, tj. rozpad těžších prvků na jednodušší (radioaktivitou, tříštěním atomových jader částicemi kosmického záření).

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje