Vesmír

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Vesmír, neboli kosmos představuje souhrn všech objektů od elementárních částic až po supergalaxie.

Obsah

Stavební kameny vesmíru

Stavba a vývoj vesmíru jsou ovládány čtyřmi základními silami působícími mezi elementárními částicemi. Odborně se silám mezi elementárními částicemi říká interakce:

V nejmenším měřítku, tj. uvnitř nukleonů v těsné blízkosti kvarků (<10–15mm) působí slabá interakce. Kvarky jsou vázány do nukleonu a nukleony do jádra silnou interakcí, působící jen do vzdálenosti asi 10–13 mm. Elektromagnetické síly mezi nabitými částicemi hrají základní roli v systémech od atomů (velikost 10–7 mm) až po tělesa (z normální nedegenerované hmoty) o velikosti několika set km (střední planetky a měsíce planet). Ve struktuře a vývoji velkých těles (ve velkých měsících, planetách, hvězdách), jakož i jejich systémů (vícenásobné hvězdy, hvězdokupy, galaxie, kupy galaxií, supergalaxie) hraje podstatnou roli gravitace.

Základní informace

Poznávání vesmíru je předmětem astronomie a kosmologie. Základní informace o vesmíru přinášejí fotony. Podle energie (nebo kmitočtu či vlnové délky) fotonů hovoříme o gama-vesmíru, rentgenovém vesmíru, ultrafialovém vesmíru, optickém (neboli světelném) vesmíru, infračerverném vesmíru, submilimetrovém vesmíru, milimetrovém vesmíru a rádiovém vesmíru. Uvedené pořadí představuje posloupnost od velmi žhavých objektů (např. při výbuchu supernovy je teplota 200 mld. K) k velmi chladným (globule s teplotou kolem 3 K). V tom smyslu se někdy hovoří o „žhavém“ a „chladném“ vesmíru.

Vznik vesmíru

Vesmír vznikl přibližně před 10 mld. let velkou explozí, zvanou (velký třesk), která pokračuje dodnes jako rozpínání vesmíru. Čím jsou od sebe dvě místa (např. galaxie) vzdálenější, tím rychleji se od sebe vzdalují. Funkce rozpínání vesmíru R(t) vyjadřuje, jak se vzdálenosti ve vesmíru mění s jeho stářím.

Obecná teorie relativity

Podle obecné teorie relativity je vesmír zakřivený. Otázka zakřivení (čili je-li vesmír otevřený či uzavřený) však není dosud spolehlivě zodpovězena. Výsledky získané pomocí milimetrového dalekohledu Boomerang naznačují, že je právě na hranici mezi otevřeným a uzavřeným. Se zakřivením kosmického prostoru souvisí i budoucnost vesmíru.


Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]