Astronomie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Vědní obor zabývající se pozorováním a výzkumem nebeských těles, prostoru mezi nimi a vesmíru jako celku. Astronomie je jedna z nejstarších věd a vyvíjela se ruku v ruce jednak s novými přístroji a technologiemi (např. dalekohled, raketová technika, astronautika), jednak s pokrokem ve fyzice, chemii a matematice.

Klasická astronomie se zabývá především určováním poloh nebeských těles (astrometrie a sférická astrometrie), jejich pohyby (nebeská mechanika). Důležitými odvětvími astronomie se stala gama-astronomie, rentgenová astronomie, ultrafialová astronomie, infračervená astronomie, submilimetrová astronomie, radioastronomie a kosmologie.


Nebývalý rozvoj vnesla do astronomie raketová technika, resp. astronautika, která umožnila pozorovat vesmír v neviditelných druzích záření, které zemská atmosféra nepropouští. Rakety umožnily umístit automatické observatoře do blízkosti těles planetární soustavy nebo na jejich povrch. Tento rozsáhlý obor astronomická, zvaný kosmický výzkum, získává data pomocí přístrojů mimo zemskou atmosféru. Díky kosmickému výzkumu se naše znalosti o stavbě vesmíru a vývoji vesmíru jako celku (kosmologie) i jeho částí podstatně prohloubily.


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata


Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]