Supergalaxie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Termín supergalaxie se používá v astronomii ve dvou významech:

Obsah

Nadkupa galaxií

Představuje systém galaxií a kup galaxií. Rozměry supergalaxie jsou řádově stamiliony světelných let. Celkem je známo více jak 10 supergalaxií. Na obloze se různé supergalaxie vzájemně překrývají, neboť jsou v různé vzdálenosti od nás. O přináležitosti galaxií a galaktických kup k té či oné supergalaxie rozhoduje velikost rudého posuvu galaxií. Velké supergalaxie (např. v Perseu) jsou protažené. Tvoří vlákna a kosmické stěny, které obklopují obrovské kosmické prázdnoty.

Místní supergalaxie

Označení supergalaxie, k níž patří naše Místní skupina galaxií. V jejím středu je kupa galaxií v Panně, vzdálená 60 mil. ly. Průměr Supergalaxie je 150 mil. ly. To znamená, že k okraji Supergalaxie je od nás ještě 15 mil. ly. Naše Supergalaxie je zploštělý útvar, který se v důsledku rozpínání vesmíru zvětšuje. Její prostor se však rozpíná pomaleji než prostor mezi supergalaxiemi (tj. v kosmických prázdnotách). Podle Hubbleova zákona se každý milion světelných roků za jednu sekundu prodlouží o 20 km (viz též Hubbleova konstanta). V důsledku rozpínání vesmíru bychom se tedy měli od kupy galaxií v Panně vzdalovat rychlostí 1200 km s–1 [60 mil. ly × 20 km s–1 (mil. ly)–1]. Měření rudého posuvu však ukazuje jen rychlost asi 900 km s–1. Tzn. že prostor mezi námi a kupou galaxií v Panně se rozpíná o 300 km s–1 pomaleji než prostor mezi supergalaxiemi. Je to zpomalení v důsledku vzájemné přitažlivosti galaxií uvnitř Supergalaxie.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]