Místní skupina galaxií

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(Lokální sskupina galaxií)

Skupina galaxií, k níž patří mj. Galaxie se svými průvodci, Velká galaxie v Andromedě M 31 s průvodci M 32 a M 110, galaxie M 33 v souhvězdí Triangulum, oba Magellanovy oblaky a další tři desítky menších galaxií.

Studium okolí naší Galaxie do vzdálenosti 40 mil. ly ukazuje, že je v něm mnoho tisíc galaxií. Do vzdálenosti 3 mil. ly jich je přibližně 35. Dále, v prostoru od 3 do 7 mil. ly, je prakticky prázdno. Tzn. že Místní skupina galaxií tvoří osamocenou galaktickou soustavu. Co do velikosti a počtu galaxií je mezi skupinou galaxií (s menším počtem členů) a kupou galaxií (která obsahuje desítky až tisíce členů). Někdy je pokládána za kupu galaxií a nazývá se Místní kupa galaxií (nebo Místní galaktická kupa).

Naše Galaxie a Velká galaxie v Andromedě mají v Místní skupina galaxií zdaleka největší hmotnost, a jsou proto jejími dominantními členy. Někde mezi nimi se nachází těžiště a střed skupiny. Jsou to obří spirální galaxie, kolem nichž je nakupena většina ostatních menších galaxií. Místní skupina se tak rozpadá do dvou výrazných podskupin galaxií:

Některé galaxie Místní skupina galaxií nejsou gravitací vázány do žádné z obou podskupin. Pohybují se volně v gravitačním poli obou obřích spirálních galaxií. Místní skupina není úplně izolována, ale je v gravitační interakci se sousedními skupinami či kupami galaxií. Dochází i k vzájemné výměně galaxií. O některých galaxiích není jisté, zda ke skupině vůbec patří. Naopak se časem objevují nové malé galaxie s velmi malou jasností nebo skryté za pásem Mléčné dráhy, v němž se pohlcuje jejich světlo.

Podskupina Galaxie

galaxie v souhvězdí vzdálenost (ly) abs. velikost (MV) průměr (ly)
Sagittarius 50 000 -13 > 10 000
Velký Mag. oblak 160 000 -18 20 000
Malý Mag. oblak 210 000 -16 15 000
Ursa Minor 220 000 -9 1 000
Sculptor 260 000 -11 1 000
Draco 270 000 -9 500
Sextans 290 000 -10 3 000
Carina 330 000 -9 500
Fornax 450 000 -13 3 000
Leo II 670 000 -10 500
Leo I 830 000 -12 1 000

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]