Velká galaxie v Andromedě

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(M 31, NGC 224, Velká mlhovina v Andromedě)

Spirální galaxie přechodného typu Sb Hubbleovy klasifikace v souhvězdí Andromedy. Je to největší galaxie v okolí naší Galaxie. Je vzdálena 2,4 mil. ly, a přesto ji lze jako nejvzdálenější objekt ve vesmíru spatřit prostým okem jako mlhavý protáhlý chomáček. Ve své „Knize stálic“ z r. 964 ji perský astronom Al-Sufi popisuje jako „obláček“. Ještě v 17. stol. ji Christian Huygens považoval za „otvor do oblohy“, kterým lze vidět do zářících prostor nad oblohou. Edmund Halley byl téhož názoru a domníval se, že jde o otvor, kterým k nám proniká světlo „z věčného dne“ , tedy světlo stvořené první den, ještě před tím, než byly stvořeny Slunce, Měsíc a hvězdy. (Dnes bychom řekli jakési reliktní záření.) Její vzhled v dalekohledu prvně popsal Simon Marius už v r. 1612. Tento popis převzal Ch. Messier a zařadil do svého katalogu jako 31. objekt.

M 31 je nejzkoumanější galaxií ze všech. Dovoluje pohled „z vnějšku“ na spirální galaxii podobnou naší Galaxii. Její vzdálenost poprvé určil pomocí cefeid Hubble v r. 1923. Tím bylo dokázáno, ze tzv. „spirální mlhoviny“ jsou obrovské systémy hvězd (spirální galaxie), podobné Mléčné dráze.

M 31 má průměr 200 000 ly a obsahuje přes 450 mld. hvězd. Je tedy 2× větší a 3× hmotnější než Galaxie. M 31 vyzařuje nejen světlo, ale i záření rádiové a rentgenové.

Rovina M 31 je odkloněna od zorného paprsku o 15°. Z posuvu jejích spektrálních čar lze pomocí Dopplerova jevu vypočítat, že se k nám přibližuje rychlostí 266 km s–1. Přibližně za miliardu let zřejmě dojde k srážce obou galaxií. Srážky galaxií nejsou ve vesmíru vzácností (viz např. Tykadla). Ostatně, svědectví o galaktickém kanibalismu M 31 se dochovalo dodnes, a to ve formě jejího dvojitého galaktického jádra. Jádro galaxie M 31 je vzhledem k její velikosti velmi malé – pouze 15 × 30 ly.

M 31 provází dvě trpasličí galaxie M 32 a M 110. Všechny tři jsou členy Místní skupiny galaxií, do níž patří mj. Galaxie spolu s Magellanovými oblaky, SagDEG, galaxie M 33 v Triangulu aj.

Údaje o M 31, M 32, M 33 a M 110 viz Messierův katalog.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]