Hubbleova klasifikace galaxií

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Roztřídění galaxií podle tvaru do tří typů: eliptické galaxie (E), spirální galaxie (S) a spirální galaxie s příčkou (SB). Klasifikaci zavedl Hubble v r. 1925. Graficky je znázorněna jako Hubbleova ladička (ladičkový diagram, Hubbleovo schéma). Každý typ má několik podtypů podle tvaru. Eliptické galaxie mají osm podtříd, při čemž E0 je koule a E7 je zploštělý elipsoid. Podtřídy E tvoří rukojeť ladičky. Na horní vidlici ladičky jsou tři podtřídy spirálních galaxií: Sa, Sb, Sc. Sa mají mohutné jádro a ramena se k němu hustě přimykají, Sc mají jádro málo výrazné a ramena široká, méně zatočená a daleko odvinutá. Na spodní vidlici jsou spirální galaxie s příčkou, u nichž ramena vybíhají z jádra nejprve radiálním směrem a teprve ve větší vzdálenosti se ohýbají do tvaru spirál. Analogicky se opět dělí na tři typy – SBa, SBb, SBc – podle velikosti galaktického jádra a navinutí spirálních ramen. Ve spoji vidlic a rukověti je typ čočkové galaxie (S0). Později byla Hubbleova klasifikace galaxií doplněna o nepravidelné galaxie (Irr), které jsou připojovány na konec řady S. Galaxie označené Irr I se nazývají nepravidelné galaxie, Irr II jsou porušené galaxie, např. interagující galaxie, galaxie s překotným zrodem hvězd apod.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]