Nepravidelná galaxie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Typ galaxie bez výrazné struktury. Tím se morfologicky výrazně odlišují od eliptických, čočkových a spirálních galaxií. Jejich nejznámějším představitelem je Velký Magellanův oblak. V širším významu se k nepravidelným galaxiím počítají i malé modré kompaktní galaxie (s několika sty mil. hvězd). Zpravidla se však v užším smyslu pod názvem nepravidelná galaxie rozumí „podobná Velkému Magellanovu oblaku“ o hmotnosti, která je o řád až dva větší než modrá kompaktní galaxie.

Nepravidelné galaxie mají také centrální výduť, avšak mnohem menší než spirální galaxie. Disk má nepravidelnou strukturu, i když je v něm (podobně jako ve Velkém Magellanovu oblaku) naznačena příčka. Hmotnost nepravidelných galaxií (zhruba 10 mld. Mo) je asi o řád menší než hmotnost spirálních galaxií (typicky 100 mld. Mo). Obsahují velké množství mezihvězdné hmoty (až třetinu) a probíhá v nich, podobně jako v ramenech spirálních galaxií, tvoření hvězd. Z těchto důvodů se negativní galaxie připojují na konec Hubbleovy klasifikace galaxií. V nepravidelných galaxiích jsou hvězdy poměrně mladé a dodnes v nich probíhá překotný zrod hvězd. V některých je tolik materiálu, že se rodí i kulové hvězdokupy. Např. ve Velkém Magellanovu oblaku hvězdokupa R 136 (K..). Těžkých prvků je z vývojových důvodů v nepravidelných galaxiích méně než ve spirálních galaxiích. Např. kyslíku je v nich 3–20´ méně než v naší Galaxii. Čím je obsah kyslíku (a jiných těžkých prvků) menší, tím je menší i množství helia.

Helium v nepravidelných galaxiích a ve vesmíru vůbec má dvojí původ: kosmologické helium z počátku vesmíru a helium vytvořené z vodíku v nitru hvězd. Jestliže množství helia v nepravidelných galaxiích extrapolujeme k nulové hodnotě těžkých prvků (např. kyslíku), dostaneme obsah prvotního helia. Výsledky ukazují, že původní materiál vesmíru bezprostředně po Big Bangu obsahoval 22 % helia. Zbytek 78 % byl vodík.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata


Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]