Kritická hustota

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(kritická hustota vesmíru)

Veličina v modelech vesmíru, která rozhoduje o budoucnosti vesmíru. Je-li průměrná hustota vesmíru menší než kritická, pak vlastní gravitace hmoty nestačí rozpínání zastavit a vesmír se bude stále rozpínat a chladnout. Je-li naopak průměrná hustota vesmíru větší než kritická, pak se rozpínání vesmíru v budoucnu zastaví a dojde k velkému kolapsu. V prvním případě je křivost vesmírného prostoru záporná, v druhém kladná. Mezní možnosti (průměrná hustota rovna kritické) odpovídá vesmír, jehož prostorová geometrie je euklidovská. Také tento vesmír se trvale rozpíná, ale rychlosti vzdalování dalekých objektů v něm s časem klesají k nule (ačkoliv vzdálenosti rostou nade všechny meze). Hodnotu k. h. určuje Hubbleova konstanta H a gravitační konstanta G: ρkr = 3 H2 (8πG)–1. Konstanta H není dosud zcela přesně určena. Pro současnou Hubbleovu konstantu by byla současná k. h. ρkr = 10—29 g cm–3(10—26 kg m—3). Hustotou se rozumí hustota hmotnosti, což je celková hustota energie lomená c2.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]