Gravitační konstanta

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Gravitační síla, kterou se přitahují dvě tělesa, je přímo úměrná součinu jejich hmotností a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti. To je gravitační zákon, kterému podléhají všechna tělesa ve vesmíru. Gravitační zákon odvodil Isaac Newton z Keplerových zákonů. V Newtonově gravitačním zákonu vystupuje gravitační konstanta G, která převádí jednotky hmotnosti těles a vzdálenosti mezi nimi na jednotky síly, kterou se obě tělesa přitahují. Newtonovu konstantu G však nelze z astronomických pozorování určit.

Obsah

Symbol - značka

G, k, κ (kappa)

Velikost gravitační konstanty

Velikost gravitační konstanty závisí na volbě jednotek:

SI:     G = 6,672 × 10–11 m3 s–2 kg–1 = 6,672 × 10–11 N m2 kg–2
CGS:   G = 6,672 × 10–8 cm3 s–2 g–1 = 6,672 × 10–8 dyn cm2 g–2

Domněnka, že gravitační konstanta se velmi pomalu s časem zmenšuje, nebyla dosud pozorováním potvrzena.

Vzorce

Pro výpočet pohybu planet lze použít tzv. Gaussovu gravitační konstantu k, jejíž hodnota je vyjádřena v astronomických jednotkách (tj. sluneční hmotnost Mʘ, astronomická jednotka a střední denní pohyb). Gauss ji odvodil ze třetího Keplerova zákona:

n2 a3 = k2 (1 + m),

kde

n .. střední denní pohyb,
a .. velká poloosa dráhy,
m .. hmotnost planety dělená sluneční hmotností.

Pro k2 lze psát:

k2 = 4π2 a3 / P2 (Mʘ + MZ),

kde

P .. oběžná doba Země = 365,256 dne
MZ/Mʘ = 1/332946.

Gaussova gravitační konstanta má hodnotu:

k = 0,0172 radiánu = 3548,187" = 0,9856°

což je střední denní pohyb Země vyjádřený jako úhel.

Použití Gaussovy gravitační konstanty dovoluje určit oběžnou dobu planet přímo ve dnech. Pro výpočet hmotnosti nebeských těles v pozemských jednotkách (kilogramech či gramech) sám Newtonův zákon nestačil. K tomu je třeba ještě znát konstantu úměrnosti v gravitačním zákoně (čili gravitační konstantu). Určil ji v laboratoři v roce 1798 anglický fyzik Henry Cavendish (1731-1810). Změřil gravitační sílu, kterou se přitahují dvě velké olověné koule o známé hmotnosti. Za vzdálenost koulí se považuje vzdálenost jejich středů. (Lze totiž ukázat, že dvě homogenní koule se přitahují takovou silou, jako by jejich hmotnost byla soustředěna v jejich středu). Z přitažlivé síly bylo možno vypočítat hodnotu gravitační konstanty a doplnit tak po více než 100 letech Newtonův gravitační zákon.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje