Úhel

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Úhel nebo přesněji rovinný úhel je část roviny omezená dvěma paprsky (rameny úhle) vycházejícími z téhož bodu (vrcholu úhlu).

Obsah

Jednotky

Radián

Jednotkou úhlu v obloukové míře je radián (2π část plného kruhu).

Stupeň

Z dob babylonských pochází šedesátinné měření úhlů: stupeň (°) je 360. část plného úhlu, stupeň se dělí na 60 minut (') a minuta má 60 vteřin (").

Jestliže za číslem udávajícím velikost úhlu není žádný symbol, pak je úhel udán v radiánech. Úhel π je π radiánů, tj. přímý úhel čili 180°.

Astronomie

Úhly, pod nimiž pozorujeme astronomické objekty, jsou malé, často pod rozlišovací schopností oka. Jsou měřeny v minutách a vteřinách. Např. Slunce a Měsíc mají úhlový (zdánlivý) průměr přibližně 30', granule na povrchu Slunce 1", Pluto 0,1" atd.

Měření úhlu má základní důležitost v astronomii, a to především v astrometrii. Určení polohy tělesa na nebeské sféře znamená měřit úhel (např. rektascenzi a deklinaci nebo azimut a výšku).


Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje