Astrometrie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Astrometrie nebo také poziční astronomie je odvětví astronomie, které se zabývá přesným určováním poloh nebeských těles na nebeské sféře.

Světelný paprsek přicházející z nebeského tělesa je charakterizován třemi základními vlastnostmi:

Přesné určení směru, z něhož paprsek přichází, je předmětem astrometrie, intenzitou se zabývá fotometrie a složením paprsku spektroskopie. Do astrometrie náleží také studium změn poloh způsobených precesí, nutací a vlastním pohybem.

Obsah

Fotografická astrometrie

určuje polohy hvězd, planet, planetek a komet vzhledem k referenčním hvězdám na fotografické desce.

Meridiánová astrometrie

určuje polohy vzhledem k pohybu Země. Velký pokrok v astrometrii byl dosažen pomocí astrometrických družic, z nichž nejznámější je Hipparcos.

Sférické souřadnice

Poloha na obloze je vyjádřena dvojicí sférických souřadnic. Podle základní roviny jsou různé systémy souřadnic. V poslední době byl základní systém pro astrometrická měření určen polohou 212 vzdálených kompaktních rádiových galaxií a kvazarů. Tento nově zaváděný astrometrický souřadnicový systém se nazývá ICRF (International Celestial Reference Frame - Mezinárodní systém nebeských souřadnic). Přesnost, s jakou jsou v ICRF určeny osy, je 0,000 02´´. Ve světle je tento systém astrometrických souřadnic realizován v katalogu Hipparcos.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje