Stupeň

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání
  1. Stupeň úhlový (obloukový). Jednotka rovinného úhlu (°). 360-tá část celého oblouku kružnice čili 90-tá část pravého úhlu. Dělí se na 60 úhlových minut (´), minuta se dělí na 60 úhlových vteřin (´´). 1° = 60´ = 3600´´ = p/180 radiánu.
  2. Stupeň teploty: Kelvinův (K), Celsiův (°C), Fahrenheitův (F), při čemž 1 K = 1 °C = 1,8 °F. Srovnání teplot: 0 °C = 273,16 K = 32 °F a pro bod varu 100 °C = 373,16 K = 212 °F.
  3. Stupeň proměnné je její exponent.
  4. Stupeň mnohočlenu je největší exponent ze všech členů.
  5. Stupeň diferenciální rovnice je nejvyšší mocnina u nejvyšší derivace.
  6. Stupeň polarizace elektromagnetického záření. Jsou-li I1 a I2 intenzity záření polarizovaného ve dvou vzájemně kolmých směrech, pak stupeň polarizace p je dán zlomkem p = (I1- I2)/(I1+ I2). Stupeň polarizace záření se mění jeho odrazem, lomem nebo rozptylem.
  7. Tlakový stupeň (barický stupeň, výškový stupeň). Převrácená hodnota tlakového gradientu čili změna výšky, na níž poklesne tlak o 1 hPa. U mořské hladiny je tlakový stupeň 8 m hPa–1. S výškou se zvětšuje.
  8. Geotermický stupeň. Svislá vzdálenost v zemské kůře, na níž vzroste teplota o 1 °C. Přibližně je to 33 m, a to pod tzv. aktivní vrstvou, tj. v hloubce, kde se neprojevují meteorologické vlivy.
  9. Stupeň ionizace v plazmatu je počet elektronů odtržených z atomu. Značí se římskou číslicí, a to tak, že neutrální atom má přiřazenu jedničku (např. O I), jednou ionizovaný atom je s dvojkou (O II) atd.
  10. Stupeň síly větru podle třináctistupňové Beaufortovy stupnice.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje