Gravitační zákon

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Gravitační zákon, Newtonův gravitační zákon nebo také zákon všeobecné přitažlivosti představuje matematické vyjádření gravitační přitažlivosti dvou těles.

Obsah

Vzorec

Dvě tělesa se navzájem přitahují silou F:

F  =  G . m1 . m2 / r2

kde
G ... gravitační konstanta
m ... hmotnosti obou těles
r ... jejich vzájemná vzdálenost

V této formě jej odvodil Newton z Keplerových zákonů. Publikoval ho v roce 1687 v díle Principia.

Příklad praktického výpočtu je v článku Vlivy Slunce na Zemi, kde je názorný výpočet jakou silou jsou vzájemně přitahovány Slunce a Země.

Obecná teorie relativity

Přesnější formulaci gravitační zákon podala až obecná teorie relativity. Rozdíly jsou však tak malé, že při výpočtech v nebeské mechanice obvykle vystačíme s jednodušším zákonem Newtonovým. Při dlouhodobých předpovědích a při plánování letů kosmických sond je však již někdy třeba k obecné teorii relativity přihlížet. Je nutno s nimi počítat u objektů velmi hustých (neutronové hvězdy, černé díry). Zakřivení prostoročasu v jejich blízkosti je značné a odchylky od Newtonova zákona velké.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje