Prostoročas

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Čtyřrozměrný prostor, v němž jsou sjednoceny prostor a čas. Událost (světobod) je pak určena čtyřmi souřadnicemi prostoročasu (x, y, z, t), z nichž tři určují prostor, kde se přihodila, a čtvrtá souřadnice určuje čas, kdy k události došlo. Prostor a čas jsou neoddělitelné části nadřazené jednoty. Prostor je různý pro různé pozorovatele. Také čas je pro ně různý. Avšak prostoročas je stejný pro každého.

Pojem prostoročas se vyskytuje ve speciální teorii relativity i v obecné teorii relativity. Ve speciální teorii relativity se vyskytují jen inerciální soustavy a prostoročas je plochý, euklidovský. V obecné teorii relativity je prostoročas zakřivený, neeuklidovský. Zakřivení prostoročasu je určeno hmotou a energií. A naopak, zakřivený prostoročas určuje hmotě a záření, jak se pohybovat. Masivní objekty ve vesmíru způsobují místní zakřivení prostoročasu, které se projevuje např. u gravitačních čoček, černých děr, gravitačního posuvu.

Prostoročas nemá žádné ohraničení, žádné meze. Je buď nekonečný, jako je nekonečná rovina ve dvojrozměrném prostoru, nebo je konečný (a přitom bez mezí), jako je dvojrozměrný povrch koule.

Otázka, zda prostoročas vesmíru jako celku je zakřivený, v jakém smyslu a do jaké míry, není dosud zodpovězena. Je průměrná hustota vesmíru větší nebo menší než kritická hustota? Hledání odpovědi je základním problémem astronomie, ale i filosofie, neboť v této naprosto jednoduché nerovnosti dvou veličin („dvou ró“) je skryta budoucnost a zánik vesmíru.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje