Gravitační posuv

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Při výstupu z gravitačního pole foton vydá část své energie. Jeho energie se zmenší čili vlnová délka λ se prodlouží o δλ/λ = G M/c2R, kde G je gravitační konstanta, M je hmotnost tělesa, jehož povrch záření emituje, R je jeho poloměr a c je rychlost světla. Tento posuv spektrálních čar k červenému konci spektra vyplývá z obecné teorie relativity. I když je pro obvyklá kosmická tělesa velmi malý a je překrýván jinými jevy, byl pozorován u Slunce a u několika bílých trpaslíků. Současná technika dovoluje jeho zjištění i v gravitačním poli Země (pokusy Pounda a Rebky z r. 1960).

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje