Hmotnost

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Hmotnost představuje množství látky v tělese. Jednotkou hmotnosti je kilogram.

Obsah

Astronomie

Hmotnost je mírou setrvačných vlastností těles a jejich gravitačního pole. Setrvačná hmotnost je určena Newtonovými zákony pohybu. Gravitační hmotnost je určena gravitačním zákonem. Setrvačná a gravitační hmotnost jsou si rovny.

Astronomickou jednotkou hmotnosti je sluneční hmotnost Mʘ (přibližně 2 × 1030 kg). Hmotnost hvězd je někdy udávána počtem baryonů, z nichž je složena. S délkou a časem je hmotnost základní vlastností popisující vesmír. Hmotnost tělesa (podle speciální teorie relativity) závisí na jeho rychlosti. Proto se udává hmotnost tělesa v klidu (klidová hmotnost).

Fotony nemají hmotnost, mají však hybnost p. Obecný výraz v teorii relativity je:

E2 = m2c4 + p2c2

kde

E je energie
m je hmotnost
c je rychlost světla.

Pro fotony m = 0, takže jejich hybnost p = E/c = hv/c = h/λ.

Energie částice či tělesa v klidu (p = 0) o hmotnosti m0 je vyjádřena Einsteinovou rovnicí:

E = m0c2.

Např. hmotnost 1 kg (jakékoliv látky) odpovídá energii:

1 kg × (3 &times 108 m)2 = 9 × 1016 J

tj. vyjádřeno slovy: hmotnost krát čtverec rychlosti světla se rovná energii.

Přeměna hmotnosti

Hmotnost může být přeměněna v energii v procesu nazvaném anihilace. Např. částice a její antičástice se přemění ve dva fotony, které nemají hmotnost. Obráceným procesem k anihilaci je materializace, při níž se energie mění v hmotné částice.

Ve všech fyzikálních a chemických procesech ve vesmíru (i okolo nás) dochází k malému úbytku nebo zisku hmotnosti. Je-li energie uvolňována (např. hořením v kamnech, jadernými reakcemi, emisí záření hvězd, chladnutím horkého čaje atd.), děje se tak na úkor hmotnosti (paliva, atomových jader, hvězd, čaje). Naopak, získává-li těleso energii (např. ohřevem, urychlením), jeho hmotnost se zvětšuje.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Astronomie

Fyzika

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje