Astronomická jednotka

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Astronomická jednotka (AU) je vedlejší jednotka délky soustavy SI, používaná v astronomii. Užívá se především pro vzdálenosti ve sluneční soustavě.

Obsah

AU

Astronomická jednotka má zkratku AU, která pochází z anglického: astronomical unit.

1 AU = 149 597 870 km

Definice

Astronomická jednotka byla původně definována jako střední vzdálenost Země od Slunce nebo délka velké poloosy zemské dráhy. Přesně je definována dynamicky pomocí třetího Keplerova zákona pro pohyb planet:

n2 a3 = G2 (1 + m)

kde
n ... průměrný pohyb v radiánech za den,
a ... velká poloosa dráhy,
G ... gravitační konstanta,
m ... hmotnost planety v jednotkách hmotnosti Slunce.

Její velikost je tedy 149 597 870 km, což je 499,005 světelných sekund.

Někdy se definuje astronomická jednotka jako poloměr kruhové dráhy malého tělesa obíhajícího kolem Slunce s periodou 2π/k dnů, kde k je Gaussova gravitační konstanta (tj. k = 0,017 202).

Použití

Astronomická jednotka se užívá též u dvojhvězd pro měření vzdálenosti jejich složek. Např. vzdálenost Siria B od hlavní složky (tj. Siria A) je 20 AU.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje