Vazebná energie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Energie potřebná k rozložení systému na jednotlivé složky (celková vazebná energie systému). Systémem může být atomové jádro, atom, molekula, hvězdokupa, galaxie. Častěji se vazebnou energií rozumí energie připadající na uvolnění jedné složky, např. nukleonu z jádra.

Vazebná energie nukleonů v atomových jádrech (nuklidech) jsou názorně uspořádány v údolí nuklidů. Tendence protonů zbavit se své klidové energie vede k nukleosyntéze v nitru hvězd. Při termonukleárních reakcích protony a později i neutrony část své klidové energie uvolňují a právě tato uvolněná energie je jejich vazebnou energií – neboť zaručuje stabilitu jádra proti vnějším zásahům.

Vazebná energie je na úkor hmotnosti částice (nukleonu v jádře, atomu v molekule apod.). Částice při vstupu do systému odevzdává malou část své klidové hmotnosti Dm (tzv. hmotnostní úbytek), která se mění v energii E = Dmc2. Chemickými reakcemi se uvolňuje pouze 10–9-tá část klidové energie, při termonukleárních reakcích několik promile.

Vazebná energie uvolněná při vzniku atomových jader je zdrojem hvězdného záření.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]