Proton

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(p)

Jedna ze tří elementárních částic, z nichž je vybudován známý vesmír. Je fermionem, baryonem a nukleonem. Za normální teploty (< 10 000 K) je proton jádrem vodíkového atomu. Hmotnost protonu je 1840× větší než hmotnost elektronu. Náboj se co do velikosti rovná náboji elektronu, takže atom navenek je neutrální. Spolu s neutrony tvoří jádra všech chemických prvků. Počet protonů (protonové číslo) udává chemické vlastnosti prvku.

Původní pralátka, z níž byl později vybudován celý vesmír byla směsí z protonů a elektronů, s příměsí helia. V nitru hvězd za teplot vyšších než 7 mil. K se protony spojují v alfa-částice (viz proton—protonový řetěz). To je začátek hvězdné nukleosyntézy těsně vázané na vývoj hvězd. Z protonů byly ve hvězdách vybudovány všechny chemické prvky (přesně řečeno jádra jejich atomů). Protony jsou nejpočetnější částice ve slunečním větru, v primárním kosmickém záření a ve vnitřním (spodním) radiačním pásu Země.

klidová hmotnost: 1,6726 × 10—24 g

klidová energie: 938 MeV

elektrický náboj: +1,602 × 10—19 C

spin: 1/2 h

rozměr (zhruba): 1 fermi = 10—5 Å = 10—12 mm.

složení: trojice kvarků uud, držená pohromadě silnou interakcí

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]