Klidová energie

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Klidová energie E0 je energie částice, která je v klidu. Každá částice má svou klidovou energii, což je vlastnost, která se nemění.

Mezi klidovou energií a klidovou hmotností platí jednoduchá Einsteinova rovnost:

E0 = m0 c2

kde

E0 ... klidová energie
m0 ... klidová hmotnost
c ... rychlost světla

Viz Einsteinova rovnice pro nulovou rychlost.

Částice, jejichž kinetická energie je srovnatelná s klidovou energií, se nazývají relativistické částice. Jejich rychlost je větší než 100 000 km s–1. Podle Einsteinova vztahu vypočteme, že 1 kg jakékoliv hmoty představuje klidovou energii 9 × 1016 J (25 mld. kWh). Jestliže systém částic (jakým je každá hmota) uvolní energii ΔE (např. ochlazením), potom se jeho hmotnost zmenší o Δm = ΔE/c2.

částice m0 (kg) E0 (MeV)
elektron 9,1094 × 10–31 0,51
proton 1,6726 × 10–27 938,3
neutron 1,6749 × 10–27 939,6

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]