Rychlost světla

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Rychlost světla c je dráha, kterou urazí ve vakuu světlo nebo jiné elektromagnetické záření.

Rychlost světla patří k základním konstantám ve vesmíru. Její hodnota (přijatá IAU v roce 1976) je:

c = 299 792 458 m s–1

Zaokrouhleně se uvádí 300 000 km s–1 a běžně se s touto hodnotou počítá.

Protože kosmický prostor není dokonalé vakuum, elektromagnetické záření se jím šíří jen nepatrně pomaleji, než je rychlost světla. Ještě se dále sníží v zemské atmosféře, takže relativistické částice kosmického záření se pohybují v atmosféře rychleji než světlo; při tom vyzařují Čerenkovovo záření.

Rychlost světla nezávisí na tom, jak rychle se pohybujeme. Nelze proto hovořit o relativním pohybu vzhledem ke světlu. Jinými slovy: rychlost c nemůže být překročena a má pro každého pozorovatele (v inerciálním systému) tutéž hodnotu (viz speciální teorie relativity).

Větší rychlost než světlo má jen nehmotná a neenergetická zvěst o vzniku gravitačního vzruchu, která se šíří 136× rychleji než světlo.

Obsah

Index lomu

Rychlost světla v průzračných látkách je udána indexem lomu. Ten se liší pro různé barvy (tzv. disperze). Při průchodu skleněným hranolem se v důsledku disperze světlo rozkládá ve spektrum. Rozklad světla objevili nezávisle český lékař Marcus Marci a anglický fyzik Isaac Newton.

Vzorec

Pro rychlost šíření světla v průhledném prostředí platí

v = c/n

kde
v .. rychlost světla v daném prostředí
c .. rychlost světla ve vakuu
n .. index lomu

Příklad

Jakou rychlostí se šíří světlo ve vzduchu?

v = 299 792 458 / 1,00026 = 299 714 532 m/s

kde
1,00026 je index lomu vzduchu (viz Tabulka).

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]