EUV-záření

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(XUV-z.). Oblast elektromagnetického záření, jehož kmitočet (či vlnová délka) je mezi rentgenovým zářením (X-paprsky; proto jiné označení XUV) a ultrafialovým zářením. Meze nejsou pevně určeny, obvykle se udává interval 10-91,2 nm, což je mez Lymanovy série vodíku. To odpovídá fotonům o energiích v intervalu 10 eV - 100 eV. Někdy se horní mez EUV-z. klade až k 150 nm, což je spektrální oblast, kde čárová emise chromosféry převažuje nad spojitým spektrem fotosféry. EUV-z. vyzařuje např. přechodná oblast na Slunci, bohatá na ionty v nejrůznějších stupních ionizace. Kosmické objekty vyzařující EUV-z. studuje EUV-astronomie.

Mezihvězdný plyn v okolí sluneční soustavy je málo propustný pro EUV-z.. V záření 12 nm lze „dohlédnout“ do vzdálenosti asi 700 ly, zatímco dlouhé EUV-vlny (60-90 nm) k nám dopadají pouze ze vzdálenosti několika málo desítek světelných let. Přesto pozorovaly družice ROSAT a EUVE žhavé bílé trpaslíky až do vzdálenosti několika set světelných let. V některých směrech (daleko od galaktické roviny) přichází EUV-z. až ze vzdálených galaxií. Jako důvod průzračnosti mezihvězdného prostoru se uvádí ta skutečnost, že sluneční soustava se nachází ve velké, poměrně prázdné bublině vytvořené v minulosti nedalekou supernovou.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje