Korpuskulární záření

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Korpuskulární záření je proud rychlých částic, které se rychle pohybují jedním směrem a stejnou rychlostí. Tím se korpuskulární záření liší od částic v plazmě s Maxwellovým rozložením rychlostí.

Na Zemi dopadá korpuskulární záření, jehož energetické spektrum je velmi široké: od částic slunečního větru (s energiemi 102–104 eV) až po částice kosmického záření (u nichž byla naměřena energie až 1020 eV), které pocházejí z mezigalaktického prostoru. Nejhojnějšími částicemi korpuskulární záření jsou elektrony a protony, jak odpovídá chemickému složení vesmíru.

Ze Slunce dopadá na magnetosféru neustálý proud korpuskulárního záření, který se nazývá sluneční vítr. Korpuskulární záření zachycené v magnetosféře Země tvoří radiační pásy. Obdobně i heliosféra je vystavena galaktickému větru, který na ni působí tlakem směrem od středových oblastí Galaxie.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje