Maxwellovo rozložení rychlostí

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Statistické rozložení rychlostí v souboru částic (atomů, iontů, molekul, elektronů apod.) v plynu (nebo plazmatu) v rovnovážném stavu. Jednotlivé částice mají sice různé rychlosti, avšak při určité teplotě T mají částice stejného druhu určitou střední hodnotu rychlosti. Počet částic o hmotnosti m, které se pohybují rychlostmi v rozmezí v až v + dv, je f(v) dv, kde funkce f(v) je dána Maxwellovým vztahem: f(v) = konst × v2 × exp [–mv2/2kT], kde k je Boltzmannova konstanta. Střední kinetická energie částic je 3 kT/2.

Korpuskulární záření, v němž částice mají přibližně stejnou (makroskopickou) rychlost, se po zachycení srážkami rychle rozdělí podle Maxwellova rozložení rychlostí. Tento proces nazývaný termalizace (maxwellizace) probíhá v laboratoři při vstřikování svazku částic do magnetické pasti, na Slunci ve smyčkových protuberancích a v magnetosféře na Zemi (ale i u jiných planet) se zčásti maxwellizuje sluneční vítr a doplňuje plazmasféru.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]