Boltzmannova konstanta

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Boltzmannova konstanta (k) je konstanta vyjadřující vztah mezi teplotou a průměrnou kinetickou energií molekuly v ideálním plynu.

Obsah

Hodnota

k = 1,380 × 10–23 J K–1 (SI)
k = 1,380 × 10—16 erg K–1 (CGS)

kde:

T ... teplota
1/2 mv2 ... průměrná kinetická energie molekuly v ideálním plynu

Vzorec

Lze ji také určit jako poměr plynové a Avogadrovy konstanty:

k = R/NA

kde:

R ... plynová konstanta
NA ... Avogadrova konstanta

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]