Termalizace

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(maxwellizace)

Přeměna proudu částic (korpuskulárního záření) v plyn s Maxwellovým rozložením rychlostí. Dochází k tomu zachycením korpuskulárního záření v magnetickém poli. Původní pohyb částic (stejným směrem a stejnou rychlostí) se srážkami změní tak, že se částice pohybují všemi směry a nejrůznějšími rychlostmi. V Maxwellově výrazu popisujícím výsledné rozložení se jako parametr vyskytuje kinetická teplota. Proto se srážkový proces přeměny korpuskulárního záření v plazma nazývá termalizace (řec. termos = horký). K termalizaci dochází např. ve smyčkových protuberancích nebo při nárazu slunečního větru na magnetosféru. Korpuskulární záření slunečního větru se průchodem rázovou vlnou termalizuje, přechází do magnetické pochvy a obtéká magnetopauzu.


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]