Heliosféra

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Heliosféra je rozsáhlý prostor obklopující planetární soustavu, v němž vane sluneční vítr. Hranice heliosféry – heliopauza – je někde v Oortovu oblaku komet několik set astronomických jednotek od Slunce. Uvnitř heliosféry převládá tlak slunečního větru, který s sebou unáší magnetické siločáry ze Slunce. Vně heliosféry převládá tlak mezihvězdného plynu a jeho magnetického pole. Heliosféra představuje magnetosféru Slunce. Je to dutina v galaktickém větru, podobně jako magnetosféra Země je dutina ve slunečním větru. Galaktický vítr vane směrem od středových oblastí Galaxie rychlostí 10× menší (asi 30 km s–1), než je rychlost slunečního větru. Nápor nabitých částic v galaktickém větru dává heliosféře kapkovitý tvar. Tvar a velikost heliosféry kolísá se sluneční činností, v souhlasu se změnami jejího magnetického pole. Heliosféra proto ovlivňuje intenzitu kosmického záření dopadajícího do planetární soustavy. Heliosféra chrání (do jisté míry) planetární soustavu před nepřízní mezihvězdného prostředí. Avšak neutrální atomy a molekuly mezihvězdného plynu, jakož i částice mezihvězdného prachu, meteoroidy a komety prolétávají heliosférou a mohou se srazit s tělesy planetární soustavy. Tento vliv na heliosféru ( a tím i na kosmickou ekologii) může být katastrofální pro biosféru na Zemi, když ve hvězdném sousedství (do vzdálenosti zhruba 100 ly) vybuchne supernova. Její vnější obal, který odvrhne rychlostí několika tisíc km s–1(zbytky supernovy), smete za několik dnů křehkou heliosféru i magnetosféry planet. Na Zemi vyvolá mohutnou magnetickou bouři. Vysoké indukované elektrické pole patrně musí ovlivnit i biosféru.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje