Meteoroid

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Meteoroid je malé pevné tělísko meziplanetární hmoty.

Meteoroidy menší než 1 μm, složené z malého počtu molekul, se nazývají mikrometeoroidy. Rozhraní mezi meteoroidem a malými planetkami není přesně vymezeno, neboť přechod není ničím charakterizován. Tělesa o rozměru stovek metrů se už obvykle řadí mezi malé planetky.

Meteoroidy obíhají kolem Slunce ve stejném směru jako planety. Tvoří zploštělý diskovitý útvar - tzv. meteoroidový komplex, v jehož středu je Slunce. Země se na své dráze střetává s mnoha meteoroidy. Ty se při dopadu do zemské atmosféry ve výškách kolem 100 km třením o vzduch rozžhaví a vytvářejí optický jev, zvaný meteor. Nejmenší meteoroid-mikroskopické prášky o hmotnosti ≤10–7 g přežijí vpád do atmosféry a zvolna se snášejí k povrchu Země jako meteorický prach.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje