Meteoroidový komplex

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Pevná složka meziplanetární hmoty, tvořená meteoroidy, které obíhají kolem Slunce a tvoří zploštělý disk sahající až do Kuiperova pásu. Jejich velikost je různá, od 1 μm do mnoha desítek metrů. Nejvíce hmoty v meteoroidovém komplexu představují částice o hmotnosti 10 –7 -10 –3 g. Skutečné zastoupení částic závisí nejen na místě v planetární soustavě (na vzdálenosti od Slunce i na vzdálenosti od ekliptiky), ale mění se i s časem. K nehomogenitě přispívají především proudy meteoroidů.

Meteoroidový komplex není mrtvý systém. Probíhají v něm různé destruktivní procesy (sublimace v blízkosti Slunce, eroze, srážky s velkými členy sluneční soustavy, tlak záření, který odstraňuje mikrometeoroidy, meziplanetární bouře), které jsou kompenzovány zdroji meteoroidů (kometami a vzájemnými srážkami v pásu planetek). Do meteoroidový komplex navíc proniká i mezihvězdný prach.

Podle odhadu odborníků je celková hmotnost meteoroidového komplexu 2,5 x 10 16 kg. Je zcela obnoven přibližně za 170 000 let. Každou sekundu je do něj dodáváno asi 10 t nového materiálu a srovnatelné množství je odčerpáváno destruktivními procesy. Velké meteoroidy (o hmotnosti kilogramů až tisíce tun) jsou pravděpodobně odštěpky planetek, jejichž perihel je Slunci blíž než 1 AU (např. planetky typu Apollo). Země dostává z meteoroidový komplex denně zhruba 400 t ve formě meteorického prachu a meteoritů.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]