Stratosféra

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Stratosféra je vrstva zemské atmosféry nad troposférou.

Obsah

Vlastnosti

Vzduch stratosféry je velmi suchý a bez oblak. Jen v polárních oblastech byly pozorovány velmi jemné oblaky, které působí jako katalyzátor při rozkladu ozonosféry antropogenními chlorofluorované uhlovodíky. Tím se vysvětluje vznik ozonové díry nad Antarktidou (a patrně i nad Arktidou). Vzduch ve stratosféře je velmi řídký, takže stratosféra obsahuje pouze 15 % plynů zemské atmosféry. Se vzrůstající výškou teplota zpočátku zůstává konstantní, ale potom roste až k 0 °C ve výšce kolem 50 km, kde je maximum a stratosféra končí (tzv. stratopauza). Protože teplota neklesá, ale roste (tzv. teplotní inverze), neprobíhá zde konvekce jako ve troposféře. Stratosféra je z nerozrušených vrstev (lat. stratum = vrstva, řec. sfaira = koule). Vzrůst teploty s výškou je způsoben ozonem, který pohlcuje sluneční ultrafialové záření. Protože kyslík je produktem fotosyntézy, je též ozonosféra (a tedy i vznik stratosféry) typická pro Zemi. Na obřích planetách roli ozonu přebírá methan, který na nich absorpcí slunečního záření stratosféra vytváří. Na Venuši troposféra s výškou přechází ve vrstvu s konstantní teplotou.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje