Selektivní absorpce

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Absorpce, která je různá pro různé vlnové délky. Projevuje se tak, že látka pohlcuje buď jednotlivé spektrální čáry (např. při průchodu spojitého záření plazmatem), nebo širší pásy spektra (při průchodu kapalinami nebo pevnými látkami). Selektivní absorpce probíhá ve hvězdných atmosférách (viz Fraunhoferovo spektrum). Opakem selektivní absorpce je neutrální absorpce. Příkladem selektivní absorpce je mezihvězdná absorpce.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje